Thursday, December 22, 2011

Orbit Bumi dan Bulan

Orbit merupakan jalan/ landasan yang dilalui oleh bumi dan bulan. Planet- planet lain juga bergerak melalui orbit masing- masing.

No comments:

Post a Comment